Hejsan och välkommen till svenska skolföreningen i München 

Skolföreningen grundades 1974 och är en registrerad förening (gemeinnütziger anerkannter, eingetragener Verein (e.V.). Föreningens verksamhet finansiereas genom bidrag från Svenska Skolverket, medlems- och kurs avgifter.

Vi träffas lördagar, ca. 2 gånger i månaden, mellan klockan 10 och 13.

Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva samt att uppleva och lära av skönlitteratur, film och teater. Modersmålet har stor betydelse för elevernas fortsatta liv och verksamhet. Det är därför den kompletterande utbildningens uppdrag att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling.

Den kompletterande utbildningen i svenska syftar till att ge svenska elever som vistas utomlands möjlighet att bli aktivt två- eller flerspråkiga, där svenska utgör ett av språken.

Kompletterande undervisning i svenska är en undervisningsform utformad för att erbjuda svenska till utlandssvenska barn och ungdomar som är bosatta på en plats där det saknas svenska utlandsskolor.

Und für unsere deutschsprachigen Besucher

Der schwedische Schulverein in München wurde am 22. Juli 1974 von einer Gruppe schwedischer und deutscher Eltern mit dem Ziel gegründet, Schwedischunterricht für schwedischsprachige Kinder anzubieten.

Seit dem 10.05.2000 ist der Schulverein ein als gemeinnütziger anerkannter, eingetragener Verein (e.V.). Zweck des Vereins ist die Förderung des Unterrichts von schwedisch sprechenden Kindern in der schwedischen Sprache, Gesellschaftskunde, Geographie und Kultur. Der Verein bietet so genannten „ergänzenden muttersprachlichen Unterricht“ an, den die Kinder zusätzlich zur normalen deutschen Schule besuchen.